Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Stedelijk waterbeheer

Water is van grote betekenis voor het stedelijk gebied. De aandacht voor water in de stad neemt steeds verder toe. Wat speelt er eigenlijk allemaal?

  • Klimaatmitigatie
  • Klimaatadaptatie
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Veiligheid
  • Duurzame bouw en energie
  • Groenblauwe daken
  • (Burger)participatie
  • Innovatie
  • ’Smart cities’
  • Et cetera

Binnen al deze thema’s speelt water een rol. En niet alleen als oppervlaktewater of rioolwater! De juiste rollen goed verwezenlijken, is een taak die samen opgepakt moet worden. Op deze themasite kun je hier meer informatie over vinden.

borderbottom

Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel: VGS2.0!

11-1-2017

Binnen het STOWA/RIONED project ‘Anders omgaan met Verbeterd Gescheiden Stelsels’, is een nieuw concept ontwikkeld: VGS 2.0. Het concept, dat eind 2016 op een bijeenkomst werd gepresenteerd, betekent goed nieuws voor de waterschappen en gemeenten. VGS 2.0 zorgt voor kostenbesparing, betere oppervlaktewaterkwaliteit en minder water naar de rwzi. Op deze manier kan ongeveer 2,5 miljard aan afkoppelkosten worden bespaard en 3 tot 25 miljoen euro aan jaarlijkse kosten voor afvalwaterzuivering. Het afsluitende onderzoeksrapport verschijnt komend voorjaar.

VGS 2.0 biedt een relatief eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor de nadelen van de huidige Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels, namelijk dat onnodig veel schoon hemelwater toch naar de afvalwaterzuivering wordt verpompt en wordt gezuiverd. Een VGS 2.0 is binnen de bestaande riooolinfrastructuur te realiseren en voert alleen het vuile water van 'foutaansluitingen' (aansluitingen van rioolwater op het hemelwaterstelsel) af naar de rioolwaterzuivering. Het concept vraagt soms om de inzet van waterkwaliteitssensoren en real time control om alleen het vuile water naar de rwzi af te voeren, maar is vaak al te realiseren met een eenvoudige sturing op waterpeilen.

>Lees een impressie van de bijeenkomst

Bekijk hieronder een verhelderende animatie over de werking van een VGS 2.0.

Laatste nieuws

Riothermie: huis of zwembad verwarmen met rioolwater

20-1-2017 Onlangs verscheen in de Volkskrant een mooi achtergrondverhaal over riothermie: het terugwinnen en hergebruiken van de war...

Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel: VGS2.0!

11-1-2017 Binnen het STOWA/RIONED project ‘Anders omgaan met Verbeterd Gescheiden Stelsels’, is een nieuw concept ontwik...

Meer groen dak, minder belasting?

17-10-2016 Onder de titel ‘Hemelwater belasten of belonen’ is een rapport verschenen over de mogelijkheden om via belasti...