Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Stedelijk waterbeheer

Water is van grote betekenis voor het stedelijk gebied. De aandacht voor water in de stad neemt steeds verder toe. Wat speelt er eigenlijk allemaal?

  • Klimaatmitigatie
  • Klimaatadaptatie
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Veiligheid
  • Duurzame bouw en energie
  • Groenblauwe daken
  • (Burger)participatie
  • Innovatie
  • ’Smart cities’
  • Et cetera

Binnen al deze thema’s speelt water een rol. En niet alleen als oppervlaktewater of rioolwater! De juiste rollen goed verwezenlijken, is een taak die samen opgepakt moet worden. Op deze themasite kun je hier meer informatie over vinden.

borderbottom

Hoe maak je van een straaT een straaD? Lees het in de StraaDkrant

19-5-2017

De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het ontstenen van tuinen, waterdoorlatende verhardingen of groenblauwe daken. Onlangs verscheen de tweede editie van de StraaDkrant, met allerlei inspirerende voorbeelden hoe je van een straaT een echte straaD kunt maken. STOWA droeg financieel bij aan deze krant. Oh ja: StraaD staat voor Straten Ruimtelijk Transformeren: Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam. Surf naar www.destraad.nl voor meer informatie. Hardcopy Exemplaren van de StraaDkrant zijn te bestellen via stowa@stowa.nl

>Download Straadkrant #2


>Download Straadkrant #1

 

Eerste editie van 'De Natte Krant' verschenen

6-4-2017

Onlangs verscheen de eerste editie van 'De Natte Krant'. Het doel van deze 'Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad' is om mensen die betrokken zijn bij (klimaatbestendige) stedelijke inrichting te informeren en te inspireren. Niet onbelangrijk, want het klimaatbestendig inrichten van steden is een grote uitdaging.

Gelukkig is er al veel kennis en informatie over beschikbaar. Ook nemen steeds meer steden maatregelen tegen hitte, droogte en wateroverlast. U leest het allemaal in de krant, die dit keer geheel gewijd is aan stedelijke wateroverlast. De Natte Krant is een uitgave van NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door STOWA. >Download de Natte Krant

Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel: VGS2.0!

11-1-2017

Binnen het STOWA/RIONED project ‘Anders omgaan met Verbeterd Gescheiden Stelsels’, is een nieuw concept ontwikkeld: VGS 2.0. Het concept, dat eind 2016 op een bijeenkomst werd gepresenteerd, betekent goed nieuws voor de waterschappen en gemeenten. VGS 2.0 zorgt voor kostenbesparing, betere oppervlaktewaterkwaliteit en minder water naar de rwzi. Op deze manier kan ongeveer 2,5 miljard aan afkoppelkosten worden bespaard en 3 tot 25 miljoen euro aan jaarlijkse kosten voor afvalwaterzuivering. Het afsluitende onderzoeksrapport verschijnt komend voorjaar.

VGS 2.0 biedt een relatief eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor de nadelen van de huidige Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels, namelijk dat onnodig veel schoon hemelwater toch naar de afvalwaterzuivering wordt verpompt en wordt gezuiverd. Een VGS 2.0 is binnen de bestaande riooolinfrastructuur te realiseren en voert alleen het vuile water van 'foutaansluitingen' (aansluitingen van rioolwater op het hemelwaterstelsel) af naar de rioolwaterzuivering. Het concept vraagt soms om de inzet van waterkwaliteitssensoren en real time control om alleen het vuile water naar de rwzi af te voeren, maar is vaak al te realiseren met een eenvoudige sturing op waterpeilen.

>Lees een impressie van de bijeenkomst

Bekijk hieronder een verhelderende animatie over de werking van een VGS 2.0.

Laatste nieuws

Hoe maak je van een straaT een straaD? Lees het in de StraaDkrant

19-5-2017 De straat is dé plek waar werk kan worden gemaakt van een beter (stedelijk) leefklimaat. Of het nu gaat om het onts...

Eerste editie van 'De Natte Krant' verschenen

6-4-2017 Onlangs verscheen de eerste editie van 'De Natte Krant'. Het doel van deze 'Kenniskrant voor een Klimaatbesten...

Riothermie: huis of zwembad verwarmen met rioolwater

20-1-2017 Onlangs verscheen in de Volkskrant een mooi achtergrondverhaal over riothermie: het terugwinnen en hergebruiken van de war...