Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Toestandsbepaling betonnen riolen. Samenvatting proefschrift Nikola Stanic

Terug
Rapportnr 2016-06
ISBN 978.90.5773.704.6
Type
Prijs € 25
Datum 15-8-2017

Documenten

Download Bestel

Dit is de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift 'Assessment methods for structural and hydraulic properties of concrete pipes' van Nikola Stanic. Met zijn promotie op 26 januari 2016 is Stanic´ de eerste promovendus uit het Kennisprogramma Urban Drainage. Het proefschrift richt zich op niet-destructieve meetmethoden om inzicht te krijgen in de constructieve sterkte en het hydraulisch functioneren van (betonnen) rioolstelsels.  In zijn promotieonderzoek heeft Stanic´ onder meer de relatie onderzocht tussen twee veelgebruikte inspectietechnieken: visuele inspectie en boorkernonderzoek. Dit onderzoek vond plaats bij een riool in Den Haag. Vervolgens heeft hij naar een manier gezocht om de onzekerheden in de inspectieresultaten fors te verkleinen. Hiervoor kwam een lasergebaseerde meetmethode in beeld die de interne geometrie van het riool nauwkeurig kan meten.

François Clemens (hoogleraar Riolering TU Delft en promotor) en Jeroen Langeveld (directeur Kennisprogramma Urban Drainage en copromotor) hebben deze samenvatting geschreven. Hierin staan suggesties voor technieken en methoden waarmee een beheerder de juiste informatie over de toestand van het hoofdriool krijgt om beheer- en vervangingsmaatregelen optimaal in te plannen. De resultaten van dit promotieonderzoek zijn een goede stap op weg naar routinematig onderbouwde uitspraken over de hydraulische capaciteit en de constructieve sterkte van een stelsel.

Klik HIER voor het volledige Engelstalige proefschrift van Nikola Stanic.