Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicaties Stedelijk waterbeheer

Stowa 24-8-2017 Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts
Stowa 15-8-2017 Toestandsbepaling betonnen riolen. Samenvatting proefschrift Nikola Stanic
Stowa 19-5-2017 StraaDkrant #2
Stowa 11-4-2017 Anders omgaan met VGS: beoordeling vanuit kwaliteit ontvangend oppervlaktewater
Stowa 11-4-2017 Anders omgaan met VGS: verschillen in oppervlaktewaterkwaliteit vanuit VGS of GS
Stowa 6-12-2016 Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk water
Stowa 6-12-2016 Beheer van kolken en rioolaansluitingen. Samenvatting proefschrift Johan Post.
Stowa 22-9-2016 Regenwaterproject Almere. Volledige rapportage
Stowa 22-4-2016 Op naar een klimaatactieve stad
Stowa 29-2-2016 Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied
Stowa 31-12-2015 Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer
Stowa 29-4-2015 Groene daken nader beschouwd
Stowa 17-11-2014 Feitenonderzoek mechanische riolering
Stowa 31-10-2014 Assetmanagement en stedelijk waterbeheer
Extern 30-9-2014 Klimaat en de stad
Stowa 16-9-2014 Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer
Stowa 16-7-2014 Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid
Stowa 20-6-2014 Het denkstappenmodel. Handreiking voor de aanpak van vraagstukken over stedelijk water
Extern 20-1-2014 Klimaatbestendige Steden, Voortgangsrapportage Climate Proof Cities 2013
Stowa 13-12-2013 Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingssystemen
Extern 2-12-2012 Water en energie. Feiten over energieverbruik in het stedelijk waterbeheer
Stowa 27-11-2012 Valorisatie van afvalwater; innovatie en duurzaamheid
Stowa 22-11-2012 Evaluatierapport Pharmafilter
Stowa 16-6-2010 Blauwalgen in stadswater. Verkennend onderzoek naar blauwalgenbloei in de woonomgeving.
Stowa 7-6-2010 Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast
Stowa 25-1-2010 MKBA's in het Waterbeheer
Stowa 13-8-2009 Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied. Gezondheidsrisicoanalyse
Stowa 5-8-2009 HAAS - Hemelwaterafvoer analyse systematiek. Onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de riolering en de rwzi
Stowa 25-6-2009 Handreiking water terug in de stad
Stowa 9-6-2009 Grondwater in stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van kansen creëren en omgaan met knelpunten
Stowa 1-2-2009 Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn de relevante emissies?
Stowa 1-12-2008 De wateropgave in de stad
Stowa 24-11-2008 Het effect van afkoppelen van hemelwater op de RWZI
Stowa 9-8-2008 Het waterschap in de stad. Handreiking voor waterschappers die aan de slag gaan in de stedelijke leefomgeving
Stowa 3-8-2008 Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater II
Stowa 21-8-2007 De feiten over de kwaliteit van afstromend regenwater
Stowa 20-8-2007 Zuiverende regenwatervoorzieningen
Stowa 9-8-2007 Database Regenwater
Stowa 6-8-2007 SUF-SAS; Uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem
Stowa 20-8-2006 Samen in de waterketen; het werkt (Waterkip)
Stowa 23-8-2005 Kwaliteitsaspecten infiltreren stedelijk water beter bekeken
Stowa 20-8-2005 DWAAS; vervolgonderzoek Rioolvreemd Water
Stowa 13-8-2005 Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater praktijkvoorbeelden in Nederland, Duitsland en Zweden
Stowa 12-8-2005 Afvalwaterketen ontketend-perspectieven voor afvalwatertransport en zuivering in de 21e eeuw
Stowa 10-8-2005 Toekomstmuziek in de waterketen: toekomstige technieken onderzoeksbehoeften in de waterketen
Stowa 2-8-2005 De effectiviteit van kokerafscheiders in de bergbezinktank Limmen
Stowa 16-9-2004 Koepeldocument kennisontwikkeling stedelijk waterbeheer. Inventarisatie van kennisvragen en voorstel tot onderzoeksprogrammering
Stowa 31-8-2004 SESRIO; Snelle emissieschatting voor gemengde en gescheiden rioolstelsels
Stowa 23-8-2004 Omgaan met hemelwater bij bedrijfs- en bedrijventerreinen
Stowa 6-8-2004 SESRIO; Snelle emissieschatting voor gemengde en gescheiden rioolstelsels; achtergrond en onderbouwing
Stowa 4-8-2004 MIMOSA; Milieu indicatie model voor optimalisatie en samenwerking in de waterketen
Stowa 3-8-2004 Lamellenafscheider in bergbezinkbassins; Eindrapportage Deventer
Stowa 13-8-2003 Praktijkrichtlijn IBA monitoring
Stowa 8-8-2003 Rioolvreemd water
Stowa 4-8-2003 Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi's
Stowa 3-8-2002 Maatregelenmatrix emissie/waterkwaliteitsspoor; onderzoeksrapport en handleiding
Stowa 31-8-2001 Evaluatie gemeentelijk/stedelijke waterplannen
Stowa 22-8-2001 WATERKeten Innovatie Programma - WATERKIP
Stowa 15-2-2000 Levende Stadswateren