Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Samen in de waterketen; het werkt (Waterkip)

Terug
Rapportnr 2006-20
ISBN 90.5773.340.4
Type Rapport
Prijs € 13
Datum 20-8-2006

Documenten

Download Bestel
Rond 2000 verscheen het Kiwa/Rioned rapport over winst die er te behalen valt bij optimalisatie van samenwerking in de waterketen. Bij gebrek aan voldoende feitelijke informatie was de bepaling van die winst gebaseerd op een aantal generieke aannamen. De wens tot optimalisatie door samenwerking heeft geleid tot concrete acties. Soms met blijvend succes en praktische toepassingen, soms zonder verdere opvolging.

Bij alle partijen, te weten Rijk, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, provincies en gemeenten is intussen de behoefte ontstaan aan een geactualiseerde analyse van de mogelijkheden tot samenwerking, maar dan op grond van de concrete resultaten die de afgelopen jaren zijn geboekt op lokaal niveau.

Het project 'Winst in de waterketen?' draagt bij aan de analyse. In de analyse wordt met voorbeelden uit de praktijk, kennis georganiseerd, ontsloten en brede implementatie mogelijk gemaakt. Dit project maakt onderdeel uit van het gezamenlijke waterketenporgramma dat door de koepels en het Rijk wordt uitgevoerd, maar wordt door STOWA in waterkip-verband getrokken.