Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Regenwaterproject Almere. Volledige rapportage

Terug
Rapportnr 2016-05B
ISBN 978.90.5773.714.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 22-9-2016

Documenten

Download Bestel

Deze publicatie bevat de resultaten van het meerjarige Regenwaterproject Almere. In dit project hebben Waterschap Zuiderzeeland en Gemeente Almere met financiële ondersteuning van Stichting RIONED en STOWA de doelmatigheid onderzocht van mogelijke maatregelen om de oppervlaktewaterkwaliteit in Almere te verbeteren.

Zo was een van de vragen of een kostbare maatregel als het ombouwen van een gescheiden rioolstelsel naar een verbeterd gescheiden systeem zinvol is. Het meerjarige meet- en onderzoeksproject heeft een schat aan kennis opgeleverd en duidelijke aanbevelingen over de effectiviteit van investeringen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ombouw van het gescheiden naar een verbeterd gescheiden stelsel zal de oppervlaktewaterkwaliteit niet verbeteren. Daarentegen blijken maatregelen als het opsporen en verhelpen van fout- aansluitingen en het vaker reinigen van kolken de water- en waterbodemkwaliteit te verbeteren.

Voor bestelling van extra exemplaren van de voorliggende samenvatting, voor het downloaden van het volledige eindrapport van het Regenwaterproject Almere, of voor de complete set meetwaarden gaat u naar: http://www.riool.net/almere.