Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer

Terug
Rapportnr 2014-31
ISBN 978.90.73645.45.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 16-9-2014

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van een proeftuin maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) rioleringsbeheer. Hierin is onderzocht of rioleringsbeheerders via een relatief eenvoudige MKBA risicogestuurd rioleringsbeheer kunnen gaan uitvoeren. Een MKBA houdt rekening met alle relevante kosten van beleidskeuzes. Voor het rioleringsbeheer kan een MKBA de kosten van de maatschappelijke gevolgen van verschillende varianten van rioleringsbeheer in beeld brengen. De proeftuin liep van september 2013 tot juni 2014. De deelnemers waren Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Tauw, STOWA en Stichting RIONED.

Achtergrond

In het huidige rioleringsbeheer is het nog niet gebruikelijk om maatschappelijke kosten mee te wegen in de afwegingen rondom planning en keuze van (investerings)maatregelen.  Uit de proeftuin blijkt dat het expliciet meenemen van maatschappelijke effecten het afwegingskader van de beheerder sterk verbreedt. De MKBA plaatst de beheerinspanningen beter in verhouding tot het maatschappelijke nut ervan, omdat de beheerder met de analyse verder kijkt dan alleen de directe kosten voor de gemeente. De deelnemers aan de proeftuin concluderen dat het nadenken over maatschappelijke gevolgen van falen van de riolering argumenten geeft voor keuzes in het rioleringsbeheer.

Met de MKBA is het beoordelingsvermogen van een ervaren beheerder aan te vullen met indicaties voor de maatschappelijke kosten van verschillende beheerstrategieën. Deze kosten zijn weliswaar goed te vergelijken, maar kunnen nog niet worden gebaseerd op veel ervaringscijfers over kosten en herhalingstijden van gebeurtenissen, blijkt uit de proeftuin. Het inschatten van gevolgen van ongewenste gebeurtenissen en de effecten van beheermaatregelen vergt gevoel voor rioleringsbeheer. Een MKBA is geen invuloefening. Het onderzoek heeft dan ook geen direct toepasbare methodiek opgeleverd. Wel introduceert het rapport een manier van denken die bijdraagt aan doelmatig rioleringsbeheer.

De in de proeftuin opgedane kennis en ervaring gebruiken STOWA en RIONED bij de ontwikkeling van een handreiking voor risicogestuurd rioleringsbeheer.