Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer

Terug
Rapportnr 2015-18
ISBN 978.90.7364.549.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 31-12-2015

Documenten

Download Bestel

Drie jaar geleden startte in de gemeente Enschede een zoektocht om in het stedelijk waterbeheer meer kwaliteit voor minder geld te leveren. Dit heeft geleid tot een proeftuin, waarin is gewerkt aan de ontwikkeling, introductie en toepassing van een methodiek waarmee de gemeente op basis van de inschatting van risico's keuzes in het (afval)waterbeheer helder kan onderbouwen. Het voorliggende rapport doet hier verslag van.

Het reultaat van de zoektocht is niet alleen een nieuwe afwegingsmethodiek, maar ook een omslag in de denk- en werkwijze binnen de gehele beheerorganisatie die de gewenste doelmatigheidssprong duurzaam verankert.

Uit de proeftuin komt naar voren dat risicogestuurd (afval)waterbeheer een bruikbare methodiek is om het stedelijk waterbeheer vanuit een nieuw perspectief, van buiten naar binnen te beoordelen. Met de methodiek kunnen beheerders, bestuurders en uitvoerders zowel onderling als aan bewoners en bedrijven helder maken waarom welke keuzes gemaakt worden en welk serviceniveau tegen welke lasten verwacht mag worden. Aandachtspunten bij de invoering van de methodiek van risicogestuurd beheer zijn beschikbare personeelscapaciteit, commitment vanuit het bestuur en kwaliteit van het informatiesysteem.

De methodiek vraagt nog verdere uitwerking en bewustwording in de organisatie. De betrokkenen bij de realisatie van deze proeftuin zijn daar graag toe bereid. De resultaten zijn deels ook bruikbaar voor andere beheerders, maar zullen op onderdelen vertaald moeten worden naar de eigen context. Stichting RIONED en STOWA zullen de resultaten verwerken in de te ontwikkelen Handreiking assetmanagement stedelijk water.