Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingssystemen

Terug
Rapportnr 2013-25
ISBN 978.90.5773.625.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 13-12-2013

Documenten

Download Bestel

Bij de inzameling van afvalwater leveren goed functionerende rioolgemalen waterschappen en gemeenten meer kwaliteit op tegen lagere kosten. Daarvoor is het nodig een goed beeld te krijgen van het feitelijke functioneren van de rioolgemalen. De meetdata die nu ingewonnen worden op en rond rioolgemalen, worden echter uitsluitend gebruikt voor de sturing van rioolgemalen en voor storingsmeldingen, terwijl ze ook een goed beeld kunnen geven van het functioneren.

In dit rapport worden intelligente data-filtering-technieken uitgewerkt, die de genoemde meetdata omzetten in zogenoemde prestatie-indicatoren die het werkelijke hydraulisch functioneren van afvalwatertransportsystemen karakteriseren. Dit inzicht biedt allerlei aanknopingspunten voor mogelijke kostenreductie in beheer, aanpassing, uitbreiding of vervanging van afvalwaterpersleidingen. Voorbeelden van kostenbesparing door goede interpretatie van meetgegevens zijn er al meer dan voldoende, dit gebeurt echter zelden structureel.

De meeste organisaties verzamelen nu al de benodigde gegevens, de interpretatie van die gegevens en de acties die daar uit voort komen blijven te vaak achterwege. Het gebruik van gegevens in de vorm van prestatie-indicatoren biedt een goede kans voor de reductie van kosten en kwetsbaarheid en de verbetering van kwaliteit. Foto: Rioolgemaal Westzijderveld Zaandam, © Önen architecten.