Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Lamellenafscheider in bergbezinkbassins; Eindrapportage Deventer

Terug
Rapportnr 2004-W-03
ISBN 90.5773.250.5
Type Rapport
Prijs € 21
Datum 3-8-2004

Documenten

Download Bestel
Met de uitvoering van de wet- en regelgeving ten aanzien van het terugdringen van de vuiluitworp van (gemengde) rioolstelsels is in Nederland al een groot aantal BergBezinkBassins (BBB's) gerealiseerd. De werking van deze bassins berust op berging van afvalwater en vuilafscheiding van overstortend afvalwater. De effectiviteit van de vuilafscheiding kan worden vergroot door een lamellen-afscheider in een BBB te plaatsen.

Het principe van de lamellen-afscheider wordt al lang toegepast in de (afval)waterzuiveringstechniek en is een beproefd middel om in een vrij compacte ruimte een hoog afscheidingsrendement door bezinking en opdrijven te verkrijgen. Tot op heden is nog geen gebruik gemaakt van deze techniek in randvoorzieningen aan de riolering. Dit heeft een tweetal oorzaken: - er was geen directe aanleiding om het rendement te verhogen, omdat er geen (wettelijke) normen zijn waarbij wordt gehandhaafd op afscheidingsrendement (veelal bezinkingsrendement genoemd); - de mening heerst dat het onderhoud van een niet continue belaste lamellen-afscheider problematisch kan worden.

Dit onderzoek brengt de toepassing van lammelen-afscheiders in BBB's een stap dichterbij. Daarmee kan een verdere reductie van de vuiluitworp uit rioolstelsels worden gerealiseerd tegen lagere kosten. De STOWA overweegt om onderzoek aan lamellen-afscheiders voort te zetten en zo de toepassingen verder te onderbouwen.