Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Koepeldocument kennisontwikkeling stedelijk waterbeheer. Inventarisatie van kennisvragen en voorstel tot onderzoeksprogrammering

Terug
Rapportnr 2004-46
ISBN 90.5773.278.5
Type Rapport
Prijs € 20
Datum 16-9-2004

Documenten

Download Bestel
De centrale vraagstelling in dit rapport is: wat zijn de kennisvragen die leven bij waterbeheerders van gemeenten, waterschappen en provincies rond de gewenste inrichting van het toekomstig stedelijk waterbeheer? Het rapport is daarom gebaseerd op interviews bij deze beheerders. Het rapport schetst een ‘overkoepelend’ beeld van de problematiek, en geeft suggesties voor een vraaggestuurde programmering van het onderzoek op het gebied van stedelijk waterbeheer. Het rapport is bedoeld voor gemeenten, waterschappen en provincies, en voor programmerende instanties zoals de STOWA, ‘Leven Met Water’, Delft Cluster en bijvoorbeeld ook Stichting Rioned.