Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Knelpuntenbeoordelingsmethode Waterkwaliteitsspoor

Terug

In Nederland wordt hard gewerkt aan het verminderen van emissies via riooloverstortingen. Voor veel overstorten is de basisinspanning inmiddels gerealiseerd. Dit leidt echter niet bij alle wateren tot de gewenste waterkwaliteit. Om de prioriteit van aanvullende maatregelen te bepalen via het waterkwaliteitspoor is het nodig inzicht te krijgen in de effecten van riooloverstortingen op de oppervlaktewaterkwaliteit.

In opdracht van de Commissie Stedelijk Waterbeheer van STOWA is hiervoor een eenvoudige, in heel Nederland toepasbare methode ontwikkeld, die gratis beschikbaar is voor alle waterbeheerders in Nederland. Het bijbehorende rapport geeft een toelichting en verantwoording van de methode.

In 2011 en 2012 zijn verbeterde versies van het instrument uitgebracht. Hierin zijn opmerkingen en wensen van gebruikers verwerkt. Bij de onderstaande documenten staat versie 3 van december 2012. Verder vindt u hieronder het rapport, de handleiding en notities over de wijzigingen in de laatste versies.