Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaatbestendige Steden, Voortgangsrapportage Climate Proof Cities 2013

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Rapport
Prijs
Datum 20-1-2014

Het laatste jaar van Climate Proof Cities (CPC) start. De grote uitdaging is om de diversiteit aan onderzoeksresultaten bij elkaar te brengen tot een samenhangend en overkoepelend verhaal over klimaatadaptatie in de stad. Wat het materiaal laat zien, is dat er geen makkelijke weg is en er niet één of twee grote maatregelen voor handen zijn om de steden klimaatbestendig te maken.

Deze derde voortgangsrapportage van het consortium CPC geeft de tussenstand na drie jaar onderzoek naar klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Met nog één jaar te gaan laten de aio-projecten nu volop resultaten zien. De komende tijd zal de aandacht bij de aio’s vooral uitgaan naar afronding van hun promotie. Gelijktijdig zullen de overige onderzoekers het overkoepelende verhaal maken.
In deze voortgangsrapportage worden voorlopige resultaten getoond, zodat stakeholders alvast een beeld kunnen vormen van de lopende activiteiten en het eindresultaat. Ook is deze rapportage een manier om informatie uit te wisselen tussen de onderzoekers om zodoende de integratie tussen de afzonderlijke projecten te bevorderen.