Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Klimaat en de stad

Terug
Rapportnr
ISBN
Type Boek, alleen als pdf
Prijs
Datum 30-9-2014

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat wordt na vier jaar afgerond. In negen boeken geeft het programma Kennis voor Klimaat in vogelvlucht weer wat de onderzoeken hebben opgeleverd en hoe de kennis in de praktijk kan worden toegepast.

Deel vier van de serie is Klimaat en de stad. Bij de start van het onderzoeksprogramma was er nog weinig bekend over dit onderwerp. De onderzoeken van de hotspots en het consortium Klimaatbestendige stad legden nieuwe verbanden en leverden veel praktische maatregelen op voor gebouw, straat en stad.

De overige delen zijn te vinden in de hydrotheek