Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Handreiking water terug in de stad

Terug
Rapportnr 2009-05
ISBN 978.90.5773.422.9
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 25-6-2009

Documenten

Download Bestel
Water wordt steeds vaker teruggebracht of toegevoegd als ruimtelijk element in de stedelijke omgeving. Dat gebeurt meestal door gemeenten en projectontwikkelaars. De reden daarvoor is de meerwaarde van water voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Het creëren van voldoende open water voor het stedelijk waterbeheer is voor deze partijen minder belangrijk. Maar voor waterschappen juist wel. Zij spelen daarom ook een rol bij de (her)introductie van water in de stad. De grote vraag is: welke?

STOWA heeft deze vraag samen met enkele gemeenten en waterschappen, vanuit het onderzoeksprogramma stedelijk waterbeheer, opgepakt en beantwoord in de 'Handreiking water terug in de stad'. Deze handreiking is het resultaat van een inventarisatie van projecten waarbij water in de stedelijke omgeving wordt geïntroduceerd. Er heeft een analyse van de projecten plaatsgevonden vanuit een waterhuishoudkundige optiek.

Inventarisatie en analyse leiden tot bruibare informatie, aanbevelingen en conclusies voor waterschappen en gemeenten bij toekomstige plannen en projecten. Aan bod komen onder meer de belangen en de rolopvatting, de waterhuishouding, financiering, beheer en onderhoud.