Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Grondwater in stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van kansen creëren en omgaan met knelpunten

Terug
Rapportnr 2009-18
ISBN geen
Type Rapport, alleen als pdf
Prijs
Datum 9-6-2009

Documenten

Download Bestel
Op 1 januari 2008 werd de Wet Gemeentelijke Watertaken van kracht. De wet, inmiddels opgenomen in de nieuwe Waterwet, geeft gemeenten en waterschappen een juridisch kader voor het beheer van stedelijk grondwater, inclusief de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden. Een aantal waterschappen en gemeenten heeft reeds ervaring opgedaan met stedelijk grondwaterbeheer; bij veel andere is het nog altijd een grijs gebied, waarbij de betrokken partijen niet goed weten hoe ze met de nieuwe verantwoordelijkheden om moeten gaan.

Deze publicatie  brengt een aantal praktijkervaringen met stedelijk grondwaterbeheer in Nederland voor het voetlicht. Het doel is de opgedane kennis en ervaringen te delen en diegenen die betrokken zijn bij stedelijk grondwaterbeheer te inspireren tot het creatief omgaan met grondwater als volwaardig onderdeel van de stedelijke leefomgeving.

De publicatie is samengesteld door Deltares in het kader van het Delft Cluster project
‘Integraal Stedelijk Waterbeheer’. STOWA, Delft Cluster, TU Delft, TNO, Deltares en Rijkswaterstaat hebben financieel bijgedragen.