Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Feitenonderzoek mechanische riolering

Terug
Rapportnr 2014-41
ISBN 978.90.73645.47.5
Type Rapport
Prijs
Datum 17-11-2014

Documenten

Download Bestel

In het buitengebied zijn eind vorige eeuw met een flinke financiële inspanning voorzieningen voor het afvalwater aangelegd. Het betreft vooral vormen van mechanische riolering, zoals drukriolering en vacuümriolering. Gemeenten en waterschappen vragen zich nu af hoe ze deze infrastructuur zo effectief kunnen beheren en wat een goede aanpak is bij de vervanging van de bestaande systemen. Met name vanuit de wens om te komen tot een grotere doelmatigheid.

Dit rapport, 'Feitenonderzoek mechanische riolering', dat STOWA en stichting RIONED samen hebben laten opstellen, omvat de ervaringen met druk- en vacuümstelsels in twaalf gemeenten en bij twee onderhoudsbedrijven. Het bevat feiten over de techniek, uitgaven en de kosten van drukriolering en vacuümriolering. De steekproef is relatief beperkt waardoor de gemeente de resultaten goed dient te vergelijken met de eigen ervaringen. Dit geldt in het bijzonder voor de kosten. In het toerekenen van de kosten zijn grote verschillen tussen gemeenten geconstateerd. Gemeenten en bewoners zijn in het algemeen tevreden over het functioneren van de riolering in het buitengebied.

Van STOWA en Stichting RIONED verschijnen hiernaast nog twee publicaties over het omgaan met afvalwater in het buitengebied. Het rapport 'Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen' (STOWA 2014-34) richt zich op het optimaliseren van het beheer en onderhoud van bestaande IBA-systemen. In 2015 verschijnt een beleidsondersteunend document met de werktitel 'Keuzepalet beleid en aanpak afvalwater buitengebied'. Deze publicatie zal gaan over beleidsuitgangs- punten, de beleidsruimte en voor- en nadelen van te maken keuzes. Stichting RIONED en STOWA maken de publicatie in samenspraak met VNG, Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.