Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts

Terug
Rapportnr 2017-32
ISBN 978.90.73645.60.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 24-8-2017

Documenten

Download Bestel

Deze publicatie geeft de voor de praktijk meest relevante resultaten van het door Petra van Daal-Rombouts met succes afgeronde promotieonderzoek binnen het Kennisprogramma Urban Drainage. Van Daal-Rombouts ontwikkelde een methodiek voor beoordeling van het nut van sturing in stedelijke afvalwatersystemen en paste deze toe in de regio Eindhoven. De sturing beperkt het overstortende volume op rwzi Eindhoven met 33 procent en de ammoniumpieken in het effluent tijdens buien met 20 procent. De resultaten zijn een springplank voor optimalisaties in andere systemen. De beschreven methodiek, in combinatie met metingen en een gevalideerd model voor inzicht in het werkelijke functioneren van uw systeem, kunnen u helpen vooraf te bepalen of sturing ook in uw situatie gewenst en mogelijk is.