Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De wateropgave in de stad

Terug
Rapportnr 2008-19
ISBN 978.90.5773.419.9
Type Rapport
Prijs € 17
Datum 1-12-2008

Documenten

Download Bestel

Gemeenten en waterschappen moeten maatregelen nemen om - met het oog op klimaatverandering - het stedelijk watersysteem op orde te brengen en te houden. Het maatregelenpakket wordt gebaseerd op een analyse van de werking van het watersysteem. Gemeenten en waterschappen hanteren hiervoor vaak zeer uiteenlopende analysemethoden en rekenmodellen. Het rapport geeft een overzicht van deze methoden en modellen en doet aanbevelingen voor een transparante beoordeling van het stedelijk watersysteem. Het bevat tevens een groot aantal praktijkvoorbeelden.