Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

De effectiviteit van kokerafscheiders in de bergbezinktank Limmen

Terug
Rapportnr 2005-W-02
ISBN 90.5773.289.0
Type Rapport
Prijs € 26
Datum 2-8-2005

Documenten

Download Bestel
Het plaatsen van lamellen in bergbezinkbassins kan het effect van bezinking aanmerke- lijk vergroten. Lamellen kunnen enerzijds worden ingezet bij bestaande tanks met een te grote emissie. Anderzijds zijn lamellen mogelijk interessant bij nieuwe bergbezinkbassins op locaties waar de ruimte beperkt is, zodat met een kleinere tank toch een voldoende emissiereductie wordt bereikt.

Om dit te onderzoek uitgevoerd bij de bergbezinktank in Limmen. Dit gebeurde in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het onderzoek werd financieel ondersteund door de STOWA en Stichting Rioned. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in dit rapport.