Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

DWAAS; vervolgonderzoek Rioolvreemd Water

Terug
Rapportnr 2005-20
ISBN 90.5773.309.9
Type Rapport
Prijs € 21
Datum 20-8-2005

Documenten

Download Bestel
Dit rapport beschrijft de resultaten van een vervolgonderzoek naar zogenoemd rioolvreemd water, water dat niet thuishoort in het riool, maar er toch in terecht komt.

Achtergrond
De droogweerafvoer in Nederland is gemiddeld 60 % hoger dan verwacht. De maxima lopen op tot soms 700 %. De afvoer is dan dus 7 keer hoger dan verwacht. Dit 'rioolvreemde' water veroorzaakt nogal wat kosten. Alleen al aan extra rijksheffing en energiekosten zijn de waterschappen in totaal hierdoor circa 15 miljoen euro per jaar kwijt. Indien de extra emissies die door de grotere volumestroom worden veroorzaakt te niet zouden worden gedaan, is hiervoor een bedrag van enkele honderden miljoenen euro's nodig. Naast afkoppelen van hemelwater verdient rioolvreemd water een volwaardige plek in de afweging van mogelijke maatregelen in de waterketen. In voorkomende gevallen is met eenvoudige maatregelen een snelle winst in termen van milieurendement of kosten haalbaar.