Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Afvalwaterketen ontketend-perspectieven voor afvalwatertransport en zuivering in de 21e eeuw

Terug
Rapportnr 2005-12
ISBN 90.5773.301.3
Type Rapport
Prijs € 16
Datum 12-8-2005

Documenten

Download Bestel
Op verschillende plaatsen in Europa worden initiatieven genomen, gericht op de ontwikkeling van nieuwe concepten voor afvalwaterinzameling en –behandeling. Deze concepten zijn gebaseerd op de gescheiden inzameling en behandeling van stromen uit het huishouden. Het uiteindelijk doel van deze initiatieven is een efficiënter systeem voor de afvalwaterketen te ontwikkelen. Het alternatief moet voldoen aan de doelen en randvoorwaarden van het huidige systeem terwijl het tegelijkertijd oplossingen genereert voor huidige knelpunten.

Dit rapport geeft een overzicht van de stand van zaken van een andere aanpak en gaat in op de vraag welke mogelijkheden deze concepten bieden bij de actuele aandachtspunten in de (afval)waterketen in Nederland. Daarnaast worden de onderzoeks- en ontwikkelbehoeften die nodig zijn voor praktijktoepassing in kaart gebracht. Het rapport is bedoeld als een aanzet tot een discussie rondom de ontwikkeling van de afvalwaterketen van de toekomst. Met dit rapport willen wij de zoektocht naar andere manieren van sanitatie ondersteunen.