Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer

Terug
Projectcode 445012
Uitvoerders TU Delft,. Dltares
Thema Stedelijk waterbeheer
Einddatum 1-1-2015
Binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat worden kennis en diensten ontwikkeld om toekomstige investeringen in ruimte en infrastructuur te beoordelen op klimaatbestendigheid en zonodig aan te passen. Rijk, provincie, gemeenten, waterschappen en bedrijven participeren actief in de programmering van het onderzoek.

STOWA is namens de regionale waterbeheerders betrokken bij Kennis voor Klimaat, bijvoorbeeld in de programmering. Maar daarnaast ook inhoudelijk op een aantal thema's, waaronder klimaatbestendig stedelijk waterbeheer. STOWA legt de focus op de praktijkgerichtheid en praktische toepasbaarheid van de binnen dit thema ontwikkelde kennis.

Ook zorgt ze ervoor dat de resultaten van academische deelonderzoeken met elkaar worden verbonden tot een concrete gebiedsgerichte aanpak waar lokale waterbeheerders mee uit de voeten kunnen.  Ook het verder ontwikkelen en toepasbaar maken van 3Di voor de stedelijke omgeving is voor STOWA een belangrijk onderdeel.