Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat

Terug

Het Daklaboratorium is een uniek experimenteel onderzoek naar het effect van (biodiverse) dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat. Het Daklab is gesitueerd op het dak van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Wageningen.

In het onderzoek, dat grotendeels wordt gefinancierd vanuit de SBIR-regeling, wordt een duurzame business case uitgewerkt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe generatie biodiverse vegetatiedaken voor de 21e eeuw. Deze daken zijn in staat om bij te dragen aan zuurstofproductie, CO2 -reductie,  fijnstofreductie, de biodiversificatie van de gebouwde omgeving en duurzaam waterbeheer in compacte binnensteden.

Centraal staat daarbij het ontsluiten van beschikbaar daklandschap voor het effectiever vertragen, bufferen, recirculeren en gebruiken van kwalitatief hoogwaardig regenwater in de gebouwde omgeving alvorens het te infiltreren of te lozen via het rioolstelsel. Aanvullend onderzoek van Plant-e is er bovendien op gericht te onderzoeken hoeveel energie uit planten op daksystemen gewonnen kan worden.

Het onderzoek wordt in een later stadium opgeschaald naar bestaande vegetatiedaken in Rotterdam. Rotterdam heeft als koploper in Nederland het verband gelegd tussen vergroening van het Rotterdams daklandschap en de voordelen die dat oplevert voor het beter en duurzaam kunnen beheersen van wateroverlast in de Rotterdamse binnenstad.