Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’

Terug
Projectcode 435.033
Uitvoerders

Waterschappen, gemeenten, kennisinstellingen

Thema Stedelijk waterbeheer
Einddatum 1-1-2018

De Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ van STOWA en Stichting RIONED is een leergroep voor waterschappen en gemeenten met als doel kennis en ervaringen te delen en uit te dragen op het gebied van meten en monitoren aan groenblauwe daken.

Begroeide daken met extra waterberging kunnen de gevolgen van hevige buien verminderen en daarmee helpen bij de aanpassing van steden aan klimaatverandering. Het is belangrijk de effecten van groenblauwe daken via meten en monitoring goed te kwantificeren en de data om te zetten in bruikbare informatie (bijv. ten behoeve van modellering e.d.). Op die manier kunnen ze als ‘bewezen techniek’ mee worden genomen als volwaardige klimaatadaptatiemaatregelen in het beleid, naast andere maatregelen. Dit is dan ook een belangrijke achterliggende reden voor het starten van deze CoP.

Meetdaken
Vier meetdaken vormen de basis voor de CoP: NIOO-daklab (Wageningen), Polderdak (Amsterdam), Alexandrium (Rotterdam) en Ecopannendaken (Enschede). Vertegenwoordigers van deze daken willen graag samen met andere waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen van elkaars werkpraktijk leren en gebruik maken van aanvullende kennis uit wetenschap en kennisinstellingen.

De doelen van de COP zijn tijdens een startbijeenkomst op 3 nov 2015 vastgesteld en luiden als volgt:

  1. Meetmethoden vastgesteld en uniform
  2. Meetdata en kennis ontsloten, openbaar en integraal beschikbaar
  3. De werking van groenblauwe daken is bekend en geaccepteerd
  4. CoP is het deskundigennetwerk voor meten & monitoren op groenblauwe daken
  5. Leren van buiten (burgerparticipatie, kracht van de markt, andere sectoren)
  6. Belang voor de maatschappij in beeld

Om deze doel te bereiken worden er in 2016 en 2017 bijeenkomsten gehouden. De bijeenkomsten in 2017 vinden plaats op:

  • 14 maart, Alexandrium Rotterdam
  • 15 juni, NIOO Wageningen
  • 19 september, Marine dak Amsterdam of Ecopannen Enschede
  • 23 november, Polderdank TU Delft

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de STOWA themasite stedelijk water.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met  Bert Palsma, 033-4603200