Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Climate Proof Cities/Klimaatbestendige steden (KvK-4)

Terug
Projectcode
Uitvoerders

Universiteiten, onderzoeksinstituten, waterschappen, gemeenten en STOWA. 

Thema Stedelijk water
Einddatum 31-12-2014

 

De projecten binnen het programma “Klimaatbestendige steden” zijn georganiseerd in vijf onderling afhankelijke werkpakketten. Zie onderstaande figuur.

 Verschillende werkpakketten binnen programma CPC/klimaatbestendige steden (KvK-4)

Het onderzoek binnen de vijf werkpakketten richt zich op verschillende schaalniveaus (gebouw, straat, wijk, stad, agglomeratie) en de interactie daartussen.


In onderstaande lijst zijn alle projecten weergegeven:
Werkpakket 1
1.1 observations
1.2 meso model
1.3 micro model
Werkpakket 2
2.1 indoor performance buildings
2.2 human health impacts
2.3 sensitivity & vulnerability
2.4 neighbourhood typology
Werkpakket 3
3.1 green interventions
3.2 rainfall interception, building and street
3.3 rainfall interception, cities
3.4 water & energy systems
3.5 adaptive building envelopes
3.6 urban climate design
3.7 metropolitan areas
Werkpakket 4
4.1 external integration
4.2 self organization
4.3 residential buildings
4.4 redevelopment urban areas
4.5 financial instrument
Werkpakket 5
5.1 effectiveness assessment
5.2 integration frameworks
5.3 integrated assessment report

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Kennis voor Klimaat.