Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Verbeterd Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel: VGS2.0!

Terug
Datum: 11-1-2017

Binnen het STOWA/RIONED project ‘Anders omgaan met Verbeterd Gescheiden Stelsels’, is een nieuw concept ontwikkeld: VGS 2.0. Het concept, dat eind 2016 op een bijeenkomst werd gepresenteerd, betekent goed nieuws voor de waterschappen en gemeenten. VGS 2.0 zorgt voor kostenbesparing, betere oppervlaktewaterkwaliteit en minder water naar de rwzi. Op deze manier kan ongeveer 2,5 miljard aan afkoppelkosten worden bespaard en 3 tot 25 miljoen euro aan jaarlijkse kosten voor afvalwaterzuivering. Het afsluitende onderzoeksrapport verschijnt komend voorjaar.

VGS 2.0 biedt een relatief eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor de nadelen van de huidige Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels, namelijk dat onnodig veel schoon hemelwater toch naar de afvalwaterzuivering wordt verpompt en wordt gezuiverd. Een VGS 2.0 is binnen de bestaande riooolinfrastructuur te realiseren en voert alleen het vuile water van 'foutaansluitingen' (aansluitingen van rioolwater op het hemelwaterstelsel) af naar de rioolwaterzuivering. Het concept vraagt soms om de inzet van waterkwaliteitssensoren en real time control om alleen het vuile water naar de rwzi af te voeren, maar is vaak al te realiseren met een eenvoudige sturing op waterpeilen.

>Lees een impressie van de bijeenkomst

Bekijk hieronder een verhelderende animatie over de werking van een VGS 2.0.