Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Meer groen dak, minder belasting?

Terug
Datum: 17-10-2016

Onder de titel ‘Hemelwater belasten of belonen’ is een rapport verschenen over de mogelijkheden om via belastingdifferentiatie burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Het onderzoek was onderdeel van de Green Deal Groene Daken. Opdrachtgever was het stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

>Download de publicatie

De gedachte achter belastingdifferentiatie is dat de eigenaar van een groen dak minder belasting betaalt als zijn begroeide dak ervoor zorgt dat minder hemelwater in de riolering en op de zuivering terechtkomt. In het project is zowel ingegaan op de juridische, regulerende, financiële als technische aspecten van belastingdifferentiatie.