Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Agenda Stedelijk Water

1-6-2017, Symposium 'Grip op wateroverlast'

De recente wateroverlast in ons land roept de vraag op wat er aan de hand is. Zijn de buien inderdaad extremer? En zo ja: wat doet deze extreme neerslag in mijn gebied? Leidt het tot schade en welke maatregelen zijn er nodig om schade te voorkomen... Lees verder

10-11-2016, Projectentournee NKWK/ klimaatbestendige stad: Culemborg

Op donderdag 10 november vindt in het kader van de projectentournee Klimaatbestendige stad van het NKWK een bezoek plaats aan Culemborg. Ervaringsdeskundigen nemen u mee en laten u kennismaken met de innovatieve en succesvolle resultaten van 15 ja... Lees verder

8-11-2016, Derde Kennisdag Zoetwater

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt gewerkt aan de uitvoering van de 1e fase van het Deltaprogramma en wordt de 2e fase (vanaf 2021) voorbereid. Voor beide fasen is kennisontwikkeling nodig. Hiervoor is een kennisagenda is opgesteld. Op zowel la... Lees verder

7-10-2016, Symposium 'Hoe regenbestendig zijn we?'

USB-stick met informatie over de ruimtelijk verdeling van 10 wolkbreuken Op de USB-stick die de deelnemers van het symposium meekregen staan 10 ruimtelijk verdeelde (extreme) buien afkomstig uit de gegevens van de Nationale Regenradar (NRR). D... Lees verder

18-5-2016, Regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie zuidwest Nederland

Samen met het SWWB (Samenwerken aan Water in midden en West Brabant) organiseren STOWA en stichting RIONED op woensdagmiddag 18 mei in Willemstad een regiobijeenkomst Nieuwe Sanitatie. Directe aanleiding is een initiatief in de gemeente Zundert om... Lees verder

17-5-2016, NKWK Conferentie 2016: Verdiepen, verbinden en versterken

Reserveer dinsdag 17 mei 2016 alvast in uw agenda voor de tweede NKWK conferentie. Het thema van de dag is 'verdiepen, verbinden en versterken'. In het afgelopen jaar is binnen de 13 on... Lees verder

21-4-2016, Projectentournee NKWK Klimaatbestendige stad

Op 21 april a.s. kunt u deelnemen aan het eerste projectbezoek in het kader van de Projectentournee van de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Dit eerste projectbezoek doet hoog-Nederland aan. U bezoekt diverse gerealiseerde klimaatad... Lees verder

13-4-2016, Platformmiddag Nieuwe Santatie: de maatschappelijke kanten van Nieuwe Sanitatie

Het afvalwaterbeheer is de laatste decennia vooral het domein geworden van vakspecialisten. De burger is in hoge mate ontzorgd; inzameling, transport en verwerking van afvalwater zijn aan het maatschappelijk oog onttrokken. Met de recente ontwikke... Lees verder

3-4-2014, Groene daken: zin en onzin voor waterbeheerders

Op donderdagmiddag 3 april organiseeert STOWA een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van dakvergroening aan klimaatrobuust stedelijk waterbeheer. Tijdens deze middag wordt het thema vanuit verschillende kanten belicht. Hoe zit het bijvoorbeeld... Lees verder

27-3-2014, Climate Toolbox experience day

Het klimaat verandert. De effecten daarvan kom je nu al tegen in stedelijk gebied. Hevige regenval en buitengewone hitte komen in de stad steeds vaker voor. De grote vraag is hoe we daarmee om moeten gaan. Tijdens de Climate Toolbox experience day... Lees verder

20-3-2014, Groenblauwe netwerken, de eigen regio in de praktijk

Het klimaat verandert, met hogere temperaturen, langere perioden van droogte en meer extreme neerslagsituaties. Als we ons hier niet goed op voorbereiden, worden de gevolgen onbeheersbaar. STOWA/Deltaproof, atelier GROENBLAUW en Hoogheemraadschap ... Lees verder

24-1-2013, Conferentie 'De Klimaatbestendige Stad'

Het wordt natter, droger en warmer. Wat moeten we doen om de stad voor te bereiden  op de weersomstandigheden in 2050? Onderzoek en praktijk gaan daarover tijdens deze conferentie met elkaar in gesprek. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema&... Lees verder

31-10-2012, Kennisdeling Kallisto & Hoeksche Waard

Zie nieuwsbericht Symposium Kallisto en Hoeksche Waard  Lees verder

22-5-2012, STOWA Afvalwaterketensymposium 2012

Op 22 mei vond het jaarlijkse STOWA Afvalwaterketensymposium plaats. Tijdens dit symposium bracht STOWA de deelnemers op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering. De dag stond deze keer in het tek... Lees verder